Stijgende inflatie en de impact op onze uitgaven

27 april 2023  |   6 minuten leestijd
Lady at a food bank

In 2022 steeg de inflatie wereldwijd. Een korte uitleg over inflatie van de Europese Centrale Bank: Inflatie treedt op wanneer er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat u vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren. Met andere woorden: door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd minder waard.

Wat is hier de oorzaak van in 2022? Dat weet het Centraal Bureau voor Statistiek. Zij doen onderzoek naar inflatie in Nederland en gieten hun data in duidelijke grafieken die we met u delen in dit artikel. Die inflatie kwam tot stand door een stijging van de brandstof- en energieprijzen waardoor productie duurder werd. Deze inflatie heeft een impact op de uitgaven van alle consumenten en bedrijven.

Volgens het CBS waren consumentengoederen- en diensten in 2022 gemiddeld 10,0 procent hoger dan in 2021, maakt het CBS bekend. De inflatie van 2022 is de hoogste na 1975. In dat jaar waren consumentenproducten gemiddeld 10,2 procent duurder dan een jaar eerder.

CPI

Oorzaken zijn dezelfde wereldwijd: energie en grondstoffen

Energie was in 2022 gemiddeld 114 procent duurder dan in 2021. De bijdrage van energie aan de totale inflatie van 10,0 procent in 2022 was 4,6 procentpunt. In 2022 waren motorbrandstoffen 18,1 procent duurder dan het jaar daarvoor, in 2021 was de prijsontwikkeling 16,8 procent. Een liter benzine kostte gemiddeld 1,82 euro in 2021, in 2022 was die prijs 2,07 euro. De prijs van een liter diesel was in 2021 gemiddeld 1,46 euro. In 2022 was dit 1,96 euro.

Ook voedingsmiddelen waren in 2022 duurder. Voeding was 10,8 procent duurder dan een jaar eerder. In 2021 lagen de prijzen van voeding nog 0,2 procent lager. De prijsstijging van voedingsmiddelen werd vooral veroorzaakt door vlees, zuivel, brood, granen en groenten.

Verschil stijging met de lonen

Uiteraard wordt het leven veel duurder voor ons allemaal, dat is voelbaar in de supermarkt en aan de pomp. In Nederland worden de lonen niet automatisch geïndexeerd dus ontstaat er een kloof tussen de lonen en consumentenprijzen. Volgens het CBS stegen de cao-lonen 3,2 procent in 2022. Daarmee ligt de stijging van de cao-lonen volgens voorlopige cijfers dit jaar 6,8 procentpunt lager dan de stijging van de consumentenprijzen.
CPI

Inflatie heeft een impact op werkgerelateerde uitgaven

Tijdens de COVID-pandemie hebben veel bedrijven minder uitgegeven. Soms werden ze verplicht te sluiten of hebben ze flink bespaard door specifieke kosten te verminderen of uit te stellen. Ipsos heeft in opdracht van Soldo een studie uitgevoerd over in impact van inflatie op de uitgaven van werknemers, en de cijfers zijn opmerkelijk. Zakelijke uitgaven zijn tijdens de pandemie gedaald, maar door het economisch herstel keren die uitgaven nu terug. 44% van de deelnemers antwoordden dat hun werkgerelateerde uitgaven die ze uit eigen zak voorschieten in 2022 zijn gestegen.

Bijna de helft van de deelnemers die ondervraagd zijn door Ipsos, gebruikt eigen middelen voor zakelijke uitgaven zoals eten, drinken en kantoorbenodigdheden. 20% van deze deelnemers gaven aan nog steeds geen vergoeding te hebben ontvangen voor uitgaven die meer dan een maand geleden zijn gedaan.

Stress door onvoorziene uitgaven

Naarmate de druk op de kosten van levensonderhoud toeneemt, klagen werknemers steeds vaker over vertragingen in de terugbetaling. Bijna de helft van de deelnemers gaven aan ontevreden te zijn over de betalings- en terugbetalingsprocedure van hun werkgever. Nu het leven steeds duurder wordt, geeft 37% van de deelnemers aan dat ze soms financiële stress ervaren door voorgeschoten zakelijke kosten. Bijna de helft van de deelnemers zegt dat ze te weinig geld hebben om zakelijke kosten voor te schieten.

Lees er meer over in ons rapport ‘Inflatie voert druk op: medewerkers vaker ontevreden over zakelijke uitgaven.’

Met Soldo kunt u het uw werknemers gemakkelijker maken door hen gecontroleerde toegang tot bedrijfsbudget te geven. Op die manier kunnen ze alleen kopen wat ze nodig hebben – zonder uit eigen zak te hoeven betalen. Het aanpassen van de verwerking van onkosten zorgt voor een eerlijker, menselijker systeem. Het biedt bedrijven ook meer zicht op hun uitgaven. Elke werknemer zou zijn eigen kaart hebben met een vast uitgavenlimiet, waardoor het makkelijker wordt om de uitgaven van individuen effectief te controleren en zaken als ongepaste uitgaven op te sporen voordat ze uit de hand lopen.

Meer weten?

De data van dit artikel komt van het Centraal Bureau voor Statistiek

Aanverwante blogs