Beveiliging, kwaliteit en veiligheid: onze inzet

Bij Soldo nemen we beveiliging serieus. We hanteren de zogenaamde aanpak ‘security by design’, volgen internationale normen, best practices op het gebied van beveiliging en werken continu aan de beveiliging van onze producten.

Beveiliging van apps

3D Secure

Advanced 3D Secure (3DS) is een aanvullende authenticatiemaatregel die online transacties nog beter beveiligt tegen fraude.

Sterke klantauthenticatie

We maken gebruik van Sterke klantauthenticatie (SCA) voor meervoudige authenticatie, wat de veiligheid van elektronische betalingen verhoogt.

Uitgavenfilter en vergrendeling

Ons platform biedt hogere beveiliging tegen ongeoorloofde uitgaven door te definiëren wie wat én waar mag uitgeven en kaarten te blokkeren als ze zoekraken.

Regelmatige beveiligingscontroles

Bij Soldo testen we onze producten het hele jaar door met meer dan tien beveiligingscontroles. Daarmee verbeteren we onze beveiliging continu.
We werken ook wereldwijd samen met ervaren beveiligingsonderzoekers om potentiële kwetsbaarheden te achterhalen en uit te bannen.

Financiële autoriteiten en naleving

Soldo Financial Services worden gereguleerd door instanties in het Verenigd Koninkrijk, door de Financial Conduct Authority (FCA), en in de EU door de Central Bank of Ireland.
We voldoen ook aan de Payment Services Directive 2 (PSD2) van de Europese Bankautoriteit (EBA).

Certificeringen

Voor een hoge mate van beveiliging hecht Soldo belang aan continue naleving van de strengst mogelijke normen. Soldo voldoet daarom aan:

PCI DSS Niveau 1

Soldo is door de PCI-raad geaccrediteerd als dienstverlener van niveau 1 en voldoet aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging.

ISO 27001

De certificering ISO 27001 toont aan dat ons informatiebeveiligingsbeheersysteem voldoet aan de internationale norm.

ISO 9001

De certificering ISO 9001 betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Soldo voldoet aan internationale normen.

Cyber Essentials Plus

Cyber Essentials is een programma, gesteund door de Britse overheid en ondersteund door de industrie, dat bedrijven helpt zich te beschermen tegen veel voorkomende online bedreigingen

Kwaliteits- en veiligheidsbeleid

Om onze missieverklaring te implementeren, hebben we een geïntegreerd kwaliteits- en informatiebeveiligingsbeheersysteem ontwikkeld dat voldoet aan ISO 9001 (Soldo Technology Division) en de ISO-normen 27001.

In het kader van ons beleid voor kwaliteit- en informatiebeveiliging streeft Soldo het volgende na:

 • De behoeften van de klant begrijpen.
 • Het respecteren van de contractuele verplichtingen betreffende de tijd en wijze van levering van de dienst.
 • Het waarborgen van excellentie en professionaliteit in de dienstverlening en in het beheer van de klantrelaties.
 • Het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie die in de verschillende bestellingen wordt beheerd.
 • Proactief beschermen van informatiemiddelen.
 • Het inschatten van het risico dat samenhangt met de verwerking van informatie en processen en dit proberen te minimaliseren.
 • Proberen om processen voor kwaliteits- en veiligheidsbeheer continu te verbeteren.
 • Het altijd gebruikmaken van adequate middelen en technologieën om het verwachte resultaat te garanderen.
 • Garanderen dat de geldende regelgeving wordt nageleefd.
 • Behoud van het imago van het bedrijf als betrouwbare partner.
 • De cultuur van kwaliteit en veiligheid onder de aandacht van medewerkers brengen, om daarmee het niveau van gevoeligheid en competentie te verhogen.