Soldo Nieuws

Waarom financiële automatisering essentieel is met het oog op de Great Resignation

1 april 2022  |   10 minuten leestijd
Great resignation and financial automation

Waarom financiële automatisering essentieel is met het oog op de Great Resignation

Bij vele bedrijven loopt de automatisering van financiële processen achter op andere afdelingen.

Boekhouders en ander financieel personeel moeten dus nog veel werk manueel uitvoeren. Niet alleen is dat een groot tijdverlies en is er vaak een gebrek aan nauwkeurigheid, maar het is ook erg saai en demotiverend voor werknemers.

Nu financiële werknemers zich steeds meer bewust worden van hun kwaliteiten en hogere eisen beginnen te stellen, vragen we ons af welke rol een gebrek aan financiële automatisering kan spelen in een mogelijke Great Resignation in België en Nederland.

Wat is de Great Resignation precies?

De Great Resignation of de “Big Quit” is een wereldwijd fenomeen waarbij veel mensen vrijwillig hun job verlaten.

De beweging ontstond tijdens de pandemie veroorzaakt door COVID-19 in de Verenigde Staten en is vooral daar erg opmerkelijk. België en Nederland bleven tot nog toe grotendeels gespaard van een massale vrijwillige ontslaggolf. Dat valt volgens experts vooral te wijden aan een andere loonpolitiek en arbeidsmarkt. Toch lijkt het fenomeen nu ook de Atlantische Oceaan over te steken.

Hoewel de huidige cijfers over ontslagen en jobwissels hier nog weinig veranderingen tonen, lijkt de toekomst niet al te rooskleurig voor werkgevers. Ook in Europa raken werknemers stilaan gefrustreerd en worden ze zich bewust van betere mogelijkheden bij een ander bedrijf of als zelfstandige.

In 2021 namen in België steeds meer werknemers zelf ontslag, werden er meer contracten beëindigd maar ook meer nieuwe contracten afgesloten. De trend lijkt zich door te zetten in 2022.

Uit Nederlands onderzoek bleek ook dat een grote meerderheid van de werknemers erover nadenkt om een carrièremove te maken. 2022 belooft dus ook in Nederland een interessant jaar te worden op de arbeidsmarkt.

Wat betekent de Great Resignation voor jouw financiële dienst?

Werknemers van de financiële dienst beseffen steeds vaker dat hun vaardigheden in vraag zijn en dat ze niet zomaar de huidige situatie hoeven te aanvaarden.

Het werd de afgelopen jaren al moeilijker om goed financieel personeel aan te trekken en aan te houden. Er ontstond in zekere zin al een machtsverschuiving van de HR dienst naar de werknemer. Waar vroeger de bedrijven de hoofdrol speelden, nemen goede kandidaten nu steeds meer het initiatief om het beste aanbod uit te zoeken. Dat weerspiegelde zich in loonstijgingen maar ook in de vraag om meer strategischere verantwoordelijkheden binnen het bedrijf.

Eenmaal de Great Resignation helemaal komt overwaaien uit de VS zal het zeker niet makkelijker worden om goed financieel personeel te motiveren om bij je bedrijf aan de slag te gaan of te blijven. De pandemie en het gerelateerde afstandswerken hebben namelijk heel wat pijnpunten blootgelegd.

“Mijn theorie rond automatisering is: automatiseer zoveel mogelijk. Want met trends zoals de Great Resignation willen mensen meer zinvol werk vinden. En wat automatisering doorgaans doet is repetitief, saai werk wegnemen dat mensen dagelijks doen zonder waarde bij de dragen aan het bedrijf of zichzelf.” — Jeannie de Guzman, CFO of 1Password

Het vele manuele werk werd thuis nog zoveel zwaarder door een gebrek aan communicatie en steun. Ook de eenzaamheid maakte het werk ondragelijk. Werknemers zijn het beu en gaan op zoek naar betere alternatieven.

De oplossing? Automatisering en digitalisering van financiële processen

Het automatiseren van financiële administratie biedt een tweevoudige oplossing: meer zinvol werk en meer tijd voor zelfontplooiing.

Ten eerste, ontneem je werknemers heel wat saai, manueel werk door te investeren in software voor financiële automatisering. Wanneer de financiële administratie grotendeels automatisch gebeurd, hebben werknemers ook meer tijd voor zinvol en strategisch werk. Zo voelen ze zich meer betrokken bij het bedrijf. Daarnaast krijgen ze een grotere uitdaging voorgeschoteld, vinden hun werk meer zinvol en zijn dus minder geneigd om het bedrijf te verlaten.

Ook nieuwe werknemers zullen sneller voor een bedrijf kiezen waar ze voelen dat hun werk een echte bijdrage is en niet iets dat gemakkelijk en beter door software kan gedaan worden.

Ten tweede, kan meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van je team. De extra tijd en in zekere zin ook de besparing door financiële automatisering maken ruimte voor zelfontplooiing en personeelsopleidingen. Ook dit heeft meerdere voordelen: werknemers voelen zich meer betrokken en ze leren bij waardoor ze meer kunnen bijdragen aan je bedrijf. Tenslotte, bindt dit de werknemers meer want ze vinden dat de onderneming om hen geeft.

“Je zou het absoluut kunnen doen om kosten te drukken. Maar hoe ik het zie, gaat het in plaats van louter kosten drukken om het bijscholen van mensen; mensen meer kansen geven.” — Paraag Amin, CFO dotdigital

De automatisering van financiële processen geeft werknemers ook de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in andere aspecten. Hoewel de financiële administratie hun hoofdverantwoordelijkheid blijft, is het voordelig voor zowel bedrijf als personeel om te investeren in complementaire vaardigheden.

Nieuwe werknemers verwachten dit ook want in een toekomst van meer automatisering zal er meer van hen verwacht worden dan het verwerken van de boekhouding.

Andere voordelen van financiële automatisering

Een snelle automatisering van de financiële dienst is uiteraard niet enkel nuttig om de Great Resignation te bestrijden.

Door meer financiële processen te automatiseren en digitaliseren, geniet je ook van andere voordelen:

  • Snellere verwerking van financiële gegevens
  • Nauwkeurige gegevens en minder kans op menselijke fouten
  • Meer inzicht over je uitgaven

“Voor ik iemand extra moet aannemen vraag ik: ‘Wat kan ik doen om je job te automatiseren?’ En ik bedoel niet zodanig automatiseren dat je je job verliest, maar genoeg mentale capaciteit vrijmaken voor prioriteiten, in tegenstelling tot dagelijkse taakjes.” — Craig Foster, CFO Picsart

Laten we even een beeld schetsen van hoe de combinatie van Soldo met boekhoudsoftware zoals Quickbooks het werk van je boekhoudpersoneel vereenvoudigt.

Stel dat je verkoopvertegenwoordiger een zakenlunch heeft en daarvoor 200 euro uitgeeft. In plaats van dat eerst uit eigen zaken te betalen, kan hij de rekening vereffenen met een van de prepaid kaarten van Soldo. De transactie wordt daarna automatisch geregistreerd in ons systeem en gelinkt aan de juiste persoon, categorie, locatie etc. Met één klik kan deze transactie, samen met vele andere, gesynchroniseerd worden met compatibele boekhoudsoftware.

Het is dus niet nodig om bonnetjes bij te houden en een terugbetaling te vragen via oneindig heen-en-weer e-mailverkeer met de boekhouding.

Wees de Great Resignation te snel af met Soldo

We kunnen niet beloven dat Soldo alleen de oplossing is voor een mogelijke Great Resignation in jouw bedrijf, maar financiële automatisering van je bedrijfsuitgavenbeheer via onze software is zeker een stap in de goede richting om financiële jobs aantrekkelijker te maken.

Naast de reeds besproken voordelen zorgt Soldo ook voor:

  • Aangepaste bestedingsregels voor iedere afdeling of werknemer
  • Eenvoudig beheer van advertentiekosten en SaaS-abonnementen
  • Een volledig financieel overzicht van alle uitgaven

Wacht niet tot de eerste werknemers groener gras gaan zoeken; zet nu al in op financiële automatisering.

Aanverwante blogs