Business

Automatisering en de toekomst van finance

30 juni 2022  |  12 minuten leestijd


Technologie heeft geleid tot een enorme revolutie in de productie en detailhandel, maar de impact van technologie op finance wordt nu pas duidelijk. Wij onderzoeken de toekomst van finance, terwijl veranderingen en nieuwe technologieën elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Technologie zal de wereld van finance flink opschudden, of het nu gaat om het werk en de functie van financiële teams binnen de organisatie of de rol van de CFO.

De traditionele rol van financiën

Historisch gezien waren financiële teams meer gericht op gegevensverwerking, rapportage en naleving van voorschriften. Taken zoals het voorbereiden van gegevens, het schetsen van historische prestaties en het afstemmen van accounts werden handmatig uitgevoerd, wat veel tijd en geld vereiste.
Aangezien er weinig tijd meer was voor diepgaande inzichten en actie werden financiële teams door andere personen uit de branche soms als geïsoleerde individuen beschouwd, die zich alleen richtten op het malen van cijferreeksen. Zonder automatisering liepen individuen vast in tijdrovende taken van geringe waarde, zoals het overdragen van gegevens tussen incompatibele systemen. Dit heeft ertoe geleid dat financiële teams hun potentieel binnen organisaties nooit volledig hebben kunnen realiseren.

“We moeten af van gegevensinvoer en… meer waarde en begeleiding bieden aan het bedrijf… een pro-partner zijn voor andere afdelingen in plaats van al deze taken handmatig te moeten uitvoeren.”
Long Dinh, VP Finance bij Ada
Het verschil dat automatisering maakt

Wanneer de last van handmatige processen wordt weggenomen hoeven grote aantallen medewerkers zich opeens niet meer met basis-processen bezig te houden. Alles kan automatisch worden gedaan in slechts een paar klikken. Processen zijn opeens efficiënter en individuen krijgen tijd om zich te concentreren op taken met meer waarde, zoals gegevensanalyse of prognoses.

De gegevens die ze gebruiken worden ook nauwkeuriger en betrouwbaarder wanneer er geen kans is op fouten door handmatige invoer. Dit betekent preciezere prognoses. En omdat de data meer inhoud hebben, is besluitvorming ook beter.

Terwijl gepersonaliseerde spreadsheets visualisatie en analyse moeilijker maken, verkrijgt u met geautomatiseerde systemen snel en gemakkelijk uw rapportage – en automatisering betekent dat het vaker kan worden gedaan. U hoeft rapportage niet meer te beperken tot maandelijkse of driemaandelijkse intervallen vanwege beperkte middelen maar kunt dit in realtime doen, zodat teams te allen tijde een nauwkeurig overzicht hebben van de prestaties.
En naarmate de technologie evolueert kan het steeds meer van dit soort gegevensbeheer overnemen. (Algoritmen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om automatisch basisprognoses te genereren.)

“[Ik probeer altijd om] elk soort van procedure voor rapportage te automatiseren. U, uw tijd en energie moeten meer worden besteed aan het analyseren van die rapporten in plaats van het maken ervan.”
Rahul Goel, VP Finance bij Moglix
Het volledige potentieel van de technologie

Terwijl de voordelen van automatisering steeds meer worden onderkend, moet het volledige potentieel van de technologie nog volledig worden benut. Zo maakt DLT (distributed ledger technology) het, net als financiën gebaseerd op blockchains, mogelijk voor verschillende partijen om data tegelijkertijd vast te leggen of te delen. Het heeft de mogelijkheid om real-time transacties en data-integraties voor mensen toegankelijk te maken.

Door de financiering op deze manier te decentraliseren is het gebruik van banken niet meer nodig, waardoor de macht naar de eindgebruiker verschuift. Dit kan volledig transformeren wat financiële teams doen, en hoe ze dat doen. Dit is niet alleen het geval voor DLT, maar voor vele geavanceerde technologieën die nu in opkomst zijn.

AI en machine learning hebben de toekomst om voorspellingen nauwkeuriger en gestroomlijnder te maken, met betere voorspellingen en een beter zicht op risico’s. Cloud computing daarentegen heeft de capaciteit om meer rekenkracht te ontsluiten en de cybersecurity voor bedrijven te vergroten.

Steeds hogere computer- en netwerksnelheden zullen financiële professionals in staat stellen om steeds meer gegevens te beheren, waardoor ze meer complexe systemen kunnen doorgronden. Maar dat is nog niet alles. Het potentieel van zelfs nog andere technologieën, van robotica tot taalverwerking, moet ook worden begrepen en benut.

Nieuwe technologie zal ook de interactie van bedrijven met hun klanten doorbreken. Nu er meer klantgegevens beschikbaar zijn en er betere manieren zijn om die te verwerken en te analyseren, zullen bedrijven in staat zijn om problemen tijdens het aankooptraject te identificeren of de volgende grote trend te voorspellen.

En we zien nog maar het begin van wat virtuele assistenten mogelijk kunnen doen voor de klantervaring. Chatbots (en andere conversationele UI-tools) zijn nu meer wijdverspreid en behandelen veelvoorkomende vragen en problemen van klanten, waardoor servicemedewerkers zich kunnen concentreren op de diepere kwesties die een menselijke wisselwerking vereisen.

Wat dit betekent voor de financiële taak

Hoewel technologie al lange tijd wordt gezien als een risico voor de werkgelegenheid, is het te simplistisch om te zeggen dat robots de financiële professionals volledig zullen vervangen. In plaats daarvan voorspelt Soldo dat technologie sommige rollen zal aanvullen terwijl het andere arbeidsplaatsen zal overnemen.

Verwerkingstaken gaan waarschijnlijk verloren in de technologie, omdat gegevensverwerking sneller en nauwkeuriger kan worden uitgevoerd door computers. Maar naarmate automatisering betere gegevens en snellere rapportage mogelijk maakt, zullen analisten en dataspecialisten steeds meer nodig zijn. Voor deze experts is technologie geen bedreiging maar een versterker.

Deze verschuiving zal ook de vorm van de financiële hiërarchieën veranderen: in plaats van een groot aantal medewerkers die gegevens voor een paar analisten produceren, zullen er slechts een paar mensen nodig zijn om hoogwaardige, geautomatiseerde gegevens te leveren – terwijl er meer personeel nodig is om deze informatie te begrijpen.

Analisten zullen moeten wennen aan een slagvaardige manier van werken en snel te beslissen waar ze aan willen werken (of met wie ze werken). Dit kan project per project of zelfs voor elke opdracht veranderen, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf. Individuen zullen flexibel moeten zijn en zich goed moeten voelen bij voortdurende verandering.

Met betere informatie beschikbaar binnen handbereik kunnen medewerkers van crediteurenadministraties en financiële controleurs meer doen binnen hun rol. In plaats van repetitieve of vervelende taken, groeit de gelegenheid voor boeiende rapportage, prognoses en planning.

Wanneer hun agenda ’s niet meer worden gemonopoliseerd door onnodige administratieve taken, kunnen werknemers hun tijd gebruiken om zich bezig te houden met trainingen of mentorschap. De algehele ervaring zal verbeteren, wat het behoud van personeel makkelijker zal maken en financiële leiders in staat zal stellen de beste nieuwe kandidaten aan te trekken. En met de vacatures die na de COVID-19-pandemie een recordhoogte hebben bereikt wordt dit steeds belangrijker voor financiële leiders.

Deze kans zal velen aanspreken en toptalent zal het optimaal benutten. De beste medewerkers zullen zichzelf bijscholen en zich op veranderingen voorbereiden.

Het beheersen van de kernfuncties van de boekhouding zal niet langer voldoende zijn. Men moet ook nieuwe technologieën begrijpen en traditionele denkwijzen loslaten. Ze hebben een nieuwe mentaliteit nodig die gericht is op continu leren, het oplossen van problemen en functieoverschrijdend werken. Sommigen zullen dit gemakkelijker vinden dan anderen, dus financiële leiders zullen hard moeten werken om hun personeel te ondersteunen en op te leiden tijdens periodes van aanzienlijke richtingverandering.

“Het moet een mindset zijn voor iedereen in een financiële functie om te zeggen, vandaag ga ik aan het werk om waarde te creëren, om nieuwe informatie in de markt te brengen die iemand kan gebruiken om betere beslissingen te nemen.”
Anders Liu-Lindberg, medeoprichter, CMO en COO, Business Partnering Institute

Van een team dat geïsoleerd werkt en zich bezighoudt met traditionele accountancy zal dit nieuw getransformeerde financiële team in staat zijn om een meer strategische positie in te nemen en als een vooruitstrevende partner voor het bedrijf te fungeren.

Ze zullen leiden in data-meesterschap en prognoses om belangrijke zakelijke beslissingen vorm te geven en ze te ondersteunen, en treden steeds vaker als katalysator op, gericht op nieuwe ideeën en groei van het bedrijf. En ze zullen uniek gepositioneerd zijn met een bedrijfsbrede kijk, om kansen en risico ’s te identificeren en echte verandering te beïnvloeden.

“De rol van de financiële sector of de CFO kan evolueren van…alleen het rapporteren van de gebeurtenissen en bedrijfsresultaten naar het daadwerkelijk helpen bij het stimuleren van…betere toekomstige resultaten. Dus het verlaten van de stereotiepe bonenteller. Of het soort van reactieve leverancier van rigide processen en gegevensovervloed die echte zakelijke resultaten alleen maar verstikken. Veel beter is een zakenpartner, een echte strategische zakenpartner, proactief in de weer om realtime informatie, analyses en flexibele processen te kunnen leveren.”
Kelly Battles, waarnemend CFO, Alpha Medical

Wat dit betekent voor financiële leiders

Het tempo van de verandering neemt toe, dus CFO ’s moeten zich hier snel op hun gemak bij voelen. Als ze in staat zijn nieuwe technologieën onder de knie te krijgen zullen ze hun rol binnen de C-suite zien veranderen.

Dankzij de diepgaande inzichten, hoogwaardige gegevens en geïnformeerde voorspellingen die technologie mogelijk maakt, krijgen ze bekendheid vanwege hun leiderschap en lange termijn bedrijfsstrategie. Wij voorspellen dat top-CFO ’s niet langer gezien zullen worden als eenvoudige accountants of verslaggevers van retrospectieve resultaten maar dat ze meer invloedrijke, generalistische rollen zullen aannemen.

En ze zullen steeds meer worden gezien als toekomstgerichte veranderings-specialisten met een brede blik, veelzijdige capaciteiten en een expansiegerichte visie.

“We hebben een kader gedefinieerd dat we de vier gezichten van de CFO noemen, dit zijn de strateeg, de katalysator, de operator en de opzichter.”
Steve Gallucci, Global & US CFO Program Leader, Deloitte

Aangezien automatisering de financiële rollen, de vorm van het financiële team en de plaats die financiën inneemt binnen hun organisaties transformeert, zullen financiële leiders de juiste mensen in het team moeten krijgen om deze overgang in goede banen te leiden. Boekhoudkundige vaardigheden zullen niet langer voldoende zijn. In plaats daarvan zullen leiders kandidaten moeten vinden met toekomstgerichte vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, verbeelding en het vermogen om functie-overschrijdend te werken.
CFO ’s zullen zich meer moeten gaan bezighouden met het verwerven, behouden en ontwikkelen van financieel toptalent. En zullen hard moeten werken om teams bij te scholen en klaar te stomen voor nieuwe uitdagingen. Dit omvat het aanmoedigen van een zelfstartende mentaliteit, individuen aanvuren om zich te richten op het oplossen van problemen en samenwerking, alsook het inspireren van een ondernemende geest in elk van hun werknemers. Ook opvolgingsplanning staat hoog op de agenda.

“Het moet een mindset zijn voor iedereen in de financiële functie om te zeggen, vandaag ga ik aan het werk om waarde te creëren, om nieuwe informatie in de markt te brengen die iemand kan gebruiken om betere beslissingen te nemen.”
Anders Liu-Lindberg, medeoprichter, CMO en COO, Business Partnering Institute

De toekomst van de financiële branche

Met technologie die een revolutie teweegbrengt in de acties en methodes van financiële professionals, kunnen CFO ’s het zich niet veroorloven om achterover te leunen. Nu is het moment om deze grote ommekeer voor te zijn. Dat betekent dat we moeten leren omgaan met opkomende technologieën, waaronder automatisering, het bijscholen van teams ter voorbereiding op verandering en de basis leggen voor een getransformeerde financiële functionaliteit binnen organisaties.

“Dat is een belangrijk onderdeel van de toekomst van de financiële tak, dat we samen met anderen aan de directietafel zitten en niet alleen de cijfers doorgeven. We leveren een bijdrage met zakelijke inzichten en doen aanbevelingen. Strategisch en tactisch, wat het ook is waarmee het bedrijf vooruit kan worden geholpen, de strategie te realiseren en waarde te creëren. Dat is de toekomst van financiën.”
Anders Liu-Lindberg, medeoprichter, CMO en COO, Business Partnering Institute

Aanverwante blogs